Konverter grader, kilometer, centimeter, meter², liter og kilogram til Amerikanske enheder.

Dette er en underside til www.verdensnavle.dk USA - DK - USA converter:  Indsæt en værdi og klik udenfor boksen.

      Farenheit:                        Celsius:

       Kilometer                     Miles

   Centimeter:        Tommer(US)

Square foot :                    Meter² (Tilnærmet værdi)

              Liter :                   Gallon

     Kilogram :        Lbs (Pound)

  Km pr. hour     Sekund-meter

                Psi :                         Bar


Tal Navn på amerikansk Navn på dansk
106   Million Million
109   Billion Milliard
1012 Trillion Billion
1015 Quadrillion Billiard
1018 Quintillion Trillion
1021 Sextillion Trilliard
1024 Septillion Kvadrillion
1027 Octillion Kvadrilliard
1030 Nonillion Kvintillion